Contact

Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

rośliny użytkowe
police weapons
prawo administracyjne
pożarnictwo
contributors: 0
views: 8
Rozprawa przedstawia dogmatyczną analizę i naukową charakterystykę pozycji prawnoustrojowej służb, inspekcji i straży, których plonem był teoretyczny model oraz wynikające z kryteriów jego budowy wnioski w zakresie deskrypcji, doktrynalnego opisu i systematyzacji materiału prawnego. W pracy omówiono kolejno uwarunkowania, istotę, status w układzie resortowym i terytorialnym służb, inspekcji i straży. Szczególną wagę nadano problematyce Policji. Poznanie zagadnień omawianyc...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close