Contact
j.ku...@p.pl
5...466
4...223

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

metody replikacyjne
uogólniona funkcja wariancyjna
metoda bootstrap
bootstrap
contributors: 1
views: 308
Wariancja lub współczynnik zmienności estymatora mogą być przedstawione jako funkcje jego wartości oczekiwanej z użyciem zależności znanej jako uogólniona funkcja wariancyjna. W artykule przedstawiono rezultaty obliczeń dla szacunków precyzji obejmujących różne kategorie dochodu wyznaczone dla powiatów. Podstawą obliczeń były dane pochodzące z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych. Rezultaty otrzymane metodą uogólnionej funkcji wariancyjnej zostały porównane z innymi upros...
program winbugs
hierarchical bayes estimation
estymacja dla małych obszarów
estymacja bayesowska hierarchiczna
contributors: 0
views: 375
In the paper the method of parameters estimation using hierarchical Bayes (HB) method in the case of known model hyperparameters for a priori conditionals was presented. This approach has some advantage in comparison with subjective model parameters selection because of more simulation stability and allows obtaining estimates that has more regular distribution. As an example the data about average per capita income from Polish Household Budget Survey for counties (NUTS4) a...
empiryczny najlepszy nieobciążony predyktor liniowy
współczynnik giniego
estymacja dla małych obszarów
metoda bootstrap
contributors: 1
views: 537
In the paper authors present some empirical results for the Gini coefficient estimation on the basis of the Polish Household Budget Survey obtained for regions. The direct estimation was conducted using Ineq package for R-project environment. The precision was estimated using the bootstrap technique. The small area models for the Gini coefficient were also considered. To obtain the model-based estimates of the Gini ratio for regions the EB and EBLUP techniques were applied...
probabilistic d-clustaring
agriculture
probabilistyczne d-grupowanie
agricultural census
contributors: 1
views: 460
The Agricultural Census conducted in Poland in 2010 was partially based on administrative sources. These data collection will be supplemented by sample survey of agricultural farm. This research is aimed at creation of an effective typology of Polish farms, which is necessary for proper sampling and reflection of many special types of agricultural activity, such as combining it with non–agricultural work. We propose some universal form of such typology constructed using da...
estymacja dla małych obszarów
szacowanie ubóstwa
empiryczny najlepszy nieobciążony predyktor liniowy (eblup)
eblup
contributors: 1
views: 323
In order to counteract problems of poverty it is essential to carry out analysis at sub-national level. Some of recently proposed methods apply Small Area Estimation techniques which enable to estimate poverty measures for regions using data from surveys like EU-SILC. The purpose of this paper is to present some empirical results of estimation at NUTS2 level based on data from polish EU-SILC and Regional Data Bank. Two parameters: At-risk-of poverty rate and Poverty gap ar...
estimation theory
empirical best linear unbiased predictor (eblup)
teoria estymacji
statystyka małych obszarów
contributors: 1
views: 541
In the paper the results of small area estimation using empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) for the data coming from Polish Household Budget Survey are presented. The results were obtained using some models of household expenditures obtained for regions. Estimation of sampling errors was conducted by balanced repeated replication (BRR) technique. The estimation of EBLUPs and their corresponding mean squre errors (MSE) was carried out using variance components ...
empiryczny najlepszy nieobciążony predyktor liniowy
polish household budget survey
estymacja dla małych obszarów
empirical best linear unbiased predictor
contributors: 2
views: 516
In the article the results for small area estimation using empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) for data from Polish Household Budget Survey are presented. These results are obtained using some models of household income obtained for regions. Estimation of sample errors was conducted by balanced repeated replication technique. EBLUP estimates and MSE estimates were carried out using variance components techniques. Two methods of MSE estimation were used: maximu...
estymacja bayesowska empiryczna
hierarchical bayes estimation
estymacja dla małych obszarów
model approach
contributors: 0
views: 523
Referat przedstawia syntetyczny przegląd przeprowadzonych ostatnio badań dotyczących zastosowania metod statystyki małych obszarów, z użyciem wyników z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przegląd dotyczy zagadnień metodologicznych oraz wyników otrzymanych przez Główny Urząd Statystyczny, związanych z BAEL oraz Spisem Powszechnym 2002, jak również wynikami otrzymanymi przez autora niniejszego referatu. W referacie dyskutowane są różne metody estymacji, łącznie z szac...
estymacja regresyjna
estymacja dla małych obszarów
szacowanie wariancji
estymacja empiryczna bayesowska
contributors: 0
views: 506
W pracy zawarto porównanie kilku metod bayesowskich użytych do szacowania bezrobocia w skali lokalnej. Jako miary efektywności modelu bayesowskiego użyto relacji pomiędzy wariancją dla szacunków z modelu wykorzystującego estymację empiryczną bayesowską oraz wariancją dla szacunków wykorzystującą techniki "standardowe" (tj. estymację z warstwowaniem po losowaniu, estymację syntetyczną i uogólnioną estymację regresyjną). Wariancję tę obliczono wykorzystując technikę grup los...
estymacja bayesowska
bayes estimation
estymacja dla małych obszarów
model approach
contributors: 0
views: 539
The author presents a synthetic overview of recent efforts related to the small area estimation methods applied to the Polish Labour Force Survey (PLFS). The review concerns methodology and results obtained by Central Statistical Office connected with PLFS and National Census and some results obtained by the author of this paper. In the paper author discusses various methods of estimation together with evaluation of quality of such estimation related in particular with typ...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close