Contact

Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

polish lawyers
system prawa
human rights
źródła prawa
contributors: 0
views: 11
Rozprawa jest pierwszym w Polsce kompleksowym opracowaniem tematyki urzędowego ogłaszania aktów normatywnych. Jej zasadniczym przedmiotem jest analiza obowiązujących obecnie w Polsce regulacji dotyczących urzędowego ogłaszania prawa wraz ze stosownym omówieniem ich funkcjonowania w praktyce. Ponadto w pracy przedstawione zostały również podstawowe elementy zasady jawności prawa, ewolucja urzędowych środków przekazywania informacji o prawie oraz takie kwestie szczególne jak...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close