Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, zeszyt 11: Namysłów, zeszyt 12: Oława
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Atlas historyczny miast polskich jest częścią europejskiego programu Międzynarodowej Komisji Historii Miast pt. Atlas historyczny miast europejskich. Od 1990 r. prace nad Atlasem zainicjował i koordynuje zespół historyków z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy tom Atlasu obejmuje jedną dzielnicę historyczną kraju i dzieli się na zeszyty poświęcone (kolejno opracowanym) poszczególnym miastom. Zgodnie z zaleceniami przyjętymi dla całej Europy, na treść zeszytu składają się najstarsze plany katastralne w ujednoliconej skali, plan współczesny, mapa topograficzna okolic miasta z XIX w., plany rekonstrukcyjne oraz reprodukcje planów, rycin i fotografii lotniczych w wyborze ukazującym przeobrażenia przestrzenne miasta. Materiałom kartograficznym, ikonograficznym i ilustracyjnym towarzyszy obszerna część tekstowa przedstawiająca rys historyczny rozwoju przestrzennego ośrodka, opis reprodukcji i wskazówki bibliograficzne. Legendy do map i część tekstowa w polskiej serii Atlasu publikowane są równolegle w językach polskim i niemieckim (niekiedy też angielskim). Tom IV Atlasu, obejmujący Śląsk, od 1997 r. przygotowuje zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą badacze z różnych instytucji naukowych Wrocławia. W 1999 r. wspomniany zespół ukończył w ramach programu badawczego KBN zeszyt 1: Wrocław (opublikowany 2001), w 2002 r. zeszyty: 2. Środa Śląska, 3. Trzebnica, 4. Niemcza (opublikowane 2003), 5. Świdnica, (oddane do druku) 6. Strzegom i 7. Milicz (w opracowaniu wydawniczym), 9. Legnica (wydana w 2010) i 10. Strzelin (zakończenie projektu X 2007). Obecnie ukończony został atlas Namysłowa zeszyt 11 i Oławy zeszyt 12.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close