Biologia i ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w zachodniej Polsce
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Głównym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie wyników dziesięcioletnich badań reliktowej populacji żółwia błotnego (Emys orbicularis), zasiedlającej kilkukilometrowy ujściowy odcinek doliny rzeki Hanki (zachodnia Polska), z obecnym tu naturalnym korytem rzecznym, a ponadto z kanałami i rowami melioracyjnymi mającymi pochodzenie antropogeniczne. W tej części Polski gatunek ten był jeszcze do niedawna spotykany stosunkowo często przynajmniej na kilkunastu stanowiskach, jednakże postępujące niekorzystne zmiany środowiskowe, drapieżnictwo, wyłapywanie, wzmagający się ruch samochodowy i inne czynniki doprowadziły w ostatnich dziesięcioleciach do sytuacji, w której z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z ostatnią tak liczebną populacją. Jej wielkość oceniana jest przez autora na około 100 osobników.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close