Regiony gospodarki odpadami komunalnymi
1
238
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Znowelizowane przepisy odnoszące się do tworzenia systemów organizacyjno-prawnych w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi zakładają, że powinny być one dwuszczeblowe. Na poziomie województwa mają być skonstruowane regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK), zaś na szczeblu gminy zostanie zbudowany system w ramach regionu, do którego została ona przyporządkowana.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close