Autoprezentacja dzieci w wieku przedszkolnym. Środowiskowe i temperamentalne uwarunkowania
0.0
/
5
Abstract:
Evaluations
Celem prezentowanych badań jest określenie roli temperamentu (dzieci i rodziców), stylu komunikacji i stosunków w rodzinie, a także postaw rodzicielskich dla zachowań autoprezentacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Badaniami objęto 162 dzieci w wieku 6;3 – 7;3 lat ( 79 chłopców i 83 dziewczynki). W obrębie autoprezentacji badano zarówno wypowiedzi jak i zachowania niewerbalne dzieci. Uzyskano wielozmiennowe, uwarunkowania zachowań autoprezentacyjnych dzieci. Wysoka nieśmiałość i emocjonalność dziecka oraz niska towarzyskość obniżały atrakcyjność autoprezentacji. Stwierdzono odmienną rolę matki i ojca dla zachowań autoprezentacyjnych. Wykazano istotne różnice międzypłciowe dla zachowań autoprezentacyjnych.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close