Ośrodek porowaty jako sieć przestrzenna utworzona z komórek elementarnych
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

W niniejszym artykule przedstawiono ideę budowy wirtualnego ośrodka porowatego bazującego na zasadzie podobieństwa do rzeczywistego. Na wstępie zdefiniowano warunki, które muszą być spełnione, aby ośrodek wirtualny był podobny do rzeczywistego. Następnie zdefiniowano pojęcia "komórka elementarna" oraz "wielobiegunnik". Umożliwia to zamianę rzeczywistego wycinka ośrodka porowatego w komórkę elementarną traktowaną jako wielobiegunnik. Pojęcie wielobiegunnik pozwala natomiast na łatwy i przejrzysty sposób zapisu w postaci układu równań funkcjonowania i-tej komórki elementarnej w sieci przestrzennej. Załączono w artykule również wyniki obliczeń numerycznych wybranej komórki elementarnej, reprezentującej rzeczywisty ośrodek porowaty, aby potwierdzić sens tworzenia wirtualnych ośrodków porowatych w celu upodobnienia ich do rzeczywistych.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close