Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej
0.0
/
5
Abstract:
Evaluations
Praca stanowi studium o komunikacji w przedsiębiorstwie, a w szczególności jest to pragmalingwistyczny opis wewnętrznych periodycznych publikacji przedsiębiorstw. Tematem głównym jest analiza tego, co czyni nadawca komunikując się za pośrednictwem tego medium i jakie są nadrzędne illokucje nadawcy. Publikacje te scharakteryzowane zostały na przykładzie konkretnych tekstów w kontekście działania językowego nadawcy. Zagadnienie to przedstawione zostało na tle kwestii związanych z lokalną kompetencją komunikacyjną przedsiębiorstw, której periodyczne publikacje są elementem i która stanowi część kontekstu komunikacyjnego. Ukazane zostały także obszary, na których możliwa jest analiza tej kompetencji i płaszczyzny, które ona obejmuje (płaszczyzna instrumentów komunikacji oraz koncepcji komunikacyjnych).
Similar publications
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close