Metoda zwiększenia odporności na zużycie tulejek zaworowych silnika spalinowego wykonanych z żeliwa szarego
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Metoda zwiększenia odporności na zużycie żeliwnych tulejek zaworowych silnika spalinowego charakteryzuje się tym, że tulejki zaworów, wykonane z żeliwa szarego, poddawane są azotowaniu jarzeniowemu w atmosferze obróbczej mieszaniny gazów : azotu z wodorem, przy ciśnieniu atmosfery obróbczej 1000 Pa, przy czym azotowane tulejki zaworowe podłącza się do elektrody ujemnej (katody), natomiast anodę stanowią ścianki komory roboczej reaktora, a między katodą i anodą różnica potencjałów powinna wynosić około 2,5 kV, zaś azotowanie przeprowadza się w temperaturze około 600°C w czasie około 4 godzin.
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close