Oczyszczanie ścieków zawierających herbicydy z grupy fenoksykwasów metodami biodegradacji tlenowej
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Celem pracy było określenie efektywności oczyszcznia ścieków zawierających środki ochrony roślin metodami tlenowymi oraz ustalenie ich wpływu na parametry technologiczne procesów biodegradacji i ocenę wpływu herbicydów z grupy fenoksykwasów na efekt oczyszczania ścieków metodami biologicznymi z uwzględnieniem: Oddziaływania ich na przebieg procesu nitryfikacji; Sprawdzenie możliwości eliminowania ich ze ścieków w procesach biodegradacji tlenowej; Próba identyfikacji produktów ich rozpadu. Ogólna koncepcja badań polega na określeniu efektywności oczyszczania ścieków zawierających wybrane, a zarazem jedne z najczęściej stosowanych w Polsce, środki ochrony roślin metodami tlenowymi oraz na ustaleniu ich wpływu na parametry technologiczne procesów biodegradacji. Badania prowadzono w skali laboratoryjnej przy zachowaniu parametrów urządzeń niskoobciążeniowych z zastosowaniem własnych modeli komór osadu czynnego oraz istniejących modeli złóż biologicznych pracujących w układzie jedno- i dwustopniowym. Wstępne serie badań prowadzono na syntetycznych ściekach miejskich, zaś ostatnie na ściekach rzeczywistych oczyszczonych mechanicznie na osadniku wstępnym.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close