Karboksamidy jako fungicydy w rolnictwie
1
1
1
contributors:
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku są nowe karboksamidy o wzorze (I), w którym A oznacza (A1), (A2), (A3), (A4), (A5); Q oznacza (Q1), (Q2), (Q3), (Q4), (Q5), (Q6) Rą oznacza CH2R2, CH2CH=CHR2, CH=C=CHR2 albo COR3;R2 oznacza atom wodoru grupę C1-C6alkilową, C1-C6fluorowcoalkilową, C2-C6alkenylową, C2-C6alkinylową, C3-C7cykloalkilową, COOCą-C4alkilową, COOCł-C7alkenylową, COOCł-C6alkinylową albo CN; Rł oznacza grupę C1-C6alkilową, grupę C1-C6alkilową podstawioną przez atom fluorowca, grupę C1-C6alkoksylową albo C1-C6fluorowcoalkoksylow1; albo oznacza grupę C1-C6alkilotiolową, C1-C6fluorowcoalkilotiolową, C1-C6alkoksylową, C1-C6fluorowcoalkilow1; C3-C6alkenyloksylową albo C3-C6fluorowcoalkenyloksylow1; C3-C6fluorowcoalkenyloksylow1; C3-C6alkinyloksylową albo C3-C6fluorowcoalkinyloksylow1; R4 oznacza grupę metylową CF2Cl, CFł,CF2H, CFH2, Cl albo Br; R5 oznacza grupę metylową, CFł,CH2OCHł albo CH2OCF3;R6 oznacza atom wodoru, fluoru, grupę CFł albo grupę metylow1; R7 oznacza atom wodoru, grupę metylową albo atom fluorowca; a Z oznacza grupę fenylową, fluorowcofenylową, C5-C7cykloalkilową, grupę C5-C7cykloalkilową podstawioną przez grupę C1-Cłalkilową, C1-Cłfluorowcoalkilową albo atom fluorowca, albo oznacza grupę o wzorze –CHR8-CH2-CHR9R10, w którym R8,R9 iR10 oznaczają niezależnie od siebie grupę C1-Cłalkilową. Nowe związki mają właściwości ochrony roślin i są przydatne do ochrony roślin przed zajęciem przez mikroorganizmy fitopatogenne, w szczególności przez grzyby.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close