Sposób i urządzenie mobilne wspomagające nawigację i poruszanie się osób niewidomych w terenie miejskim
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób wspomagający nawigację i poruszanie się osób niewidomych w terenie miejskim, charakteryzuje się tym że, ustala się położenie i kierunek poruszania się użytkownika, przy wykorzystaniu sensorów: elektrokompasu (1), żyrokompasu (2), akcelerometru (3), odbiornika GPS (4), a następnie umożliwia się użytkownikowi wybór miejsca, do którego ma dojść, przy wykorzystaniu bezprzewodowej klawiatury (5) systemu Braille’a, a następnie wyznacza się optymalną trasę z aktualnego położenia do wybranego miejsca, szczególnie w oparciu o graf traktów pieszych, którego krawędzie są ważone długością oraz parametrami określającymi możliwość i wygodę, z jaką może się po nich poruszać osoba niewidoma, potem prowadzi się użytkownika po kolejnych węzłach w grafie, monitorując jego poruszanie, w szczególności odległość od wybranej ścieżki, poprawność kierunku ruchu i odległość od miejsc niebezpiecznych, np. jezdni, torów oraz generuje się komunikaty głosowe, ostrzeżenia i wskazówki, przy użyciu zintegrowanego z komputerem przenośnym (7) syntezatora mowy (6), a także stosuje się nawigację inercyjną, która umożliwia wspomaganie poruszania się niewidomego użytkownika w miejscach, gdzie niedostępny jest sygnał z satelitów GPS. Urządzenie wspomagające nawigację i poruszanie się osób niewidomych w terenie miejskim, charakteryzuje się tym że, połączone jest z komputerem przenośnym (7) klasy palmtop, z zestawem niezależnych, uzupełniających się sensorów, który obejmuje: elektrokompas (1), żyrokompas (2), akcelerometr (3), odbiornik GPS (4) oraz wyposażone jest w bezprzewodową klawiaturę (5) systemu Braille’a, bezprzewodowe słuchawki i syntezator mowy (6).
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close