Strategie obronne roślin pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill.) wobec przędziorka szklarniowca (Tetranychus cinnabarinus Boisduval, Acari: Tetranychidae)
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Celem pracy było określenie strategii obronnych pomidorów szklarniowych (Lycopersicon esculentum Mill.) wobec przędziorka szklarniowca (Tetranychus cinnabarinus Boisduval), jednego z ważnych szkodników tej uprawy. Badano: 1) które z mechanizmów odporności konstytutywnej na szkodniki funkcjonują u roślin pomidorów; 2) czy od poziomu konstytutywnej odporności zależy nasilenie reakcji indukowanych żerowaniem przędziorka szklarniowca; 3) czy zmiany indukowane w miejscu żerowania (lokalne) wywołują skutki w miejscu oddalonym od zaatakowanego (zmiany systemiczne). Wykazano zróżnicowaną odporność na przędziorka szklarniowca testowanych odmian wynikającą z różnej aktywności i wzajemnych proporcji 3 mechanizmów odporności: braku akceptacji, antybiozy i tolerancji. Uwarunkowaniem dobrej akceptacji roślin odmian Romatos i słabej roślin odmian Słonka, były bardziej cechy biochemiczne niż anatomiczno-morfologiczne. Rośliny odmian Słonka wyposażone w skuteczniejsze mechanizmy odporności konstytutywnej, w odpowiedzi na żerowanie roztoczy sprawniej też formowały reakcje lokalne (antybioza indukowana). Stwierdzono, że u pomidorów odmiany Słonka obrona wywołana żerowaniem T. cinnabarinus była wynikiem wielokierunkowych zmian zarówno w metabolizmie podstawowym (cukry redukujące, białka rozpuszczalne, aminokwasy) jak i wtórnym (kwasy fenolowe, ligniny, ?tomatyna, ?karoten), zmian w aktywności liazy fenyloalaniny, ?-glukozydazy oraz w aktywności enzymów z klasy oksydoreduktaz, a także w zawartości fitohormonów (etylen, ABA). Odnotowano, że żerowanie T. cinnabarinus na roślinach pomidorów o różnym poziomie odporności konstytutywnej skutkowało nie tylko zróżnicowanym nasileniem reakcji lokalnych, ale i systemicznych. Silniejsze reakcje systemiczne wykazano u roślin odmian Słonka, lepiej niż rośliny odmian Romatos, wyposażonych w mechanizmy odporności konstytutywnej i lokalnie indukowanej. Dowiedziono, że pokarm pobierany przez przędziorki z roślin odmian Słonka negatywnie wpływał na potencjał biotyczny tych roztoczy, co skutkowało małym zagęszczeniem populacji szkodnika. Tolerancja odmian pomidorów, których stopień uszkodzenia oscylował w pobliżu wartości MLDI=2,5 przejawiała się nie zmienionym ilościowo i jakościowo plonem.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close