Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

mechanical engineering
hydrologia
control theory
inżynieria mechaniczna
contributors: 0
views: 88
This paper presents some results of acoustical investigations of the influence of moisture contents in oak wood on the damping coefficient of its free vibrations. It has been found out that a change of the damping coefficient is observed only in the range of the inhibition water, but not in that of the capillary one. The values of the damping coefficient versus moisture content in oak wood were found out to be different during the adsorption (chemical, physical) process of...
publishing
nauki techniczne
maszyny
engineering disciplines
contributors: 0
views: 121
Jak pokazuje praktyka eksploatacyjna, w procesie produkcji papieru ważną rolę odgrywają systemy eksploatacji technicznej i technologicznej maszyny papierniczej. Wynika to z faktu, że największy procentowy udział w nieplanowanych postojach maszyn papierniczych stanowią postoje z przyczyn technologicznych i mechanicznych oraz że prawidłowa eksploatacja tych obiektów jest warunkiem osiągnięcia korzyści ekonomicznych nie tylko w aspekcie niezawodnościowym (zwiększona dyspozycy...
internet explorer
choroby dróg oddechowych
internet
allergology
contributors: 6
views: 481
Przedstawiono system zdalnego monitoringu chorych na astmę. Opisano metodykę pozyskania sygnałów potrzebnych do zdalnej diagnozy, serwer e-zdrowie oraz sposób przyłączenia systemu do sieci Internetu przyszłości. Przedstawiono również przykładową sekwencję przepływu danych dla IPv6_QoS podczas testu pacjenta.
pulmonology
pulmonologia
endoskopia
endoscopy
contributors: 5
views: 225
W artykule przedstawiono opracowany model algorytmiczny systemu do wspomagania pozycjonowania końcówki bronchofiberoskopu, względem organów anatomicznych człowieka, podczas zabiegu igłowej, przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej. Jego zadaniem jest ułatwienie lekarzowi pobrania do analizy próbki tkanek konkretnego, zbyt dużego węzła chłonnego (znalezionego metodą tomografii komputerowej), drogą jego nakłucia od strony wnętrza drzewa oskrzelowego. Podstawą działania systemu ...
acoustics
akustyka
contributors: 0
views: 140
W pracy została podana ogólna, a jednocześnie zorientowana (poprzez przytoczone przykłady) na maszyny i urządzenia papiernicze, metodologia postępowania przy określaniu metod i sposobów technicznych niezbędnych do uzyskania minimalizacji hałasu w środowisku pracy. W szczególności, przeanalizowane zostały następujące problemy: 1/ Ograniczenia emisji hałasu przez źródła - ze szczególnym uwzględnieniem złożoności maszyn i urządzeń papierniczych oraz specyfiki realizowanego pr...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close