Contact
lidi...@.com
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

oczyszczanie ścieków
electrochemistry
instalacje sanitarne
heating, ventilating, and air conditioning
contributors: 0
views: 95
Celem badań jest opracowanie efektywnej metody unieszkodliwiana substancji powierzchniowo-czynnych z grupy związków hydrotropów zawartych w kąpielach galwanizerskich  z zastosowaniem reakcji elektrochemicznych i fotochemicznych. Substancje te w przemyśle galwanizerskim służą, jako inhibitory korozji oraz wchodzą w skład kąpieli galwanizerskich. Ze względu na swoje zastosowanie związki te są trwałe w warunkach pracy, w szerokim zakresie gęstości prądu, a co za tym idzie tru...
chemia jądrowa
organic chemistry
nuclear chemistry
reakcje chemiczne
contributors: 0
views: 120
Badania podstawowe w zakresie chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem elektrochemii i chemii radiacyjnej. W ostatnim czasie prowadzę badania dotyczące analizy wpływu budowy cząsteczki na proces utleniania i redukcji wybranych związków organicznych o podobnej budowie cząsteczkowej.
optics
astrochemistry
chemical reactions
hindi-language films
contributors: 0
views: 274
1. Fotoelektrochemiczny rozkład soli sodowej kwasu ksylenosulfonowego w roztworze NaClO4 z dodatkiem NaClO. Lidia Osiewała, Adam Socha, Aleksandra Perek, Jacek Rynkowski. Przemysł Chemiczny 91 (2) 2012 str. 206-209. 2. Oxidative degradation of sodium p-toluenesulfonate in NaCl solution. Lidia Osiewała, Adam Socha, Aleksandra Perek, Jacek Rynkowski. Proceeding ISBN 978-83-926896-3-8, str. 276-279. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists...
higher education
wydziały chemii
metodologia nauki
szkolnictwo wyższe
contributors: 0
views: 206
* praca w projekcie edukacyjnym dla PKN Orlen, * stypendium rektora dla Najlepszych Doktorantów, * dwutygodniowe praktyki na wydziale Technologii i Wzornictwa w Sankt Petersburgu, * członek Rady Doktorantów Politechniki Łódzkiej w 2010 i 2011, * członek Komisji ds. Zakwaterowań Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej w 2010 i 2011 roku.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close