Contact
szuf...@a.pl
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

ecology
ekologia
paliwa do silników cieplnych
surowce energetyczne
contributors: 0
views: 129
Wzrost udziału współspalania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych opalanych węglem jest efektywną i szybką do zastosowania metodą służącą redukcji emisji dwutlenku węgla CO2 i dwutlenku siarki SO2. Aby zwiększyć udział biomasy do 30% a nawet do 50% w ogólnym bilansie paliwa spalanego w dużych kotłach energetycznych cząsteczki biomasy muszą być w sposób ekonomicznie opłacalny zmielone do rozmiarów przy których osiągną wartość opałowa zbliżoną do wa...
wielkości fizyczne
chemical reactions
reakcje chemiczne
termodynamika
contributors: 0
views: 143
* Prace badawcze nad procesami spalania paliw stałych * Prace nad związane z określaniem właściwości paliwowych biomasy, węgla kamiennego i brunatnego (wartości opałowe, ciepło spalania, zawartości części lotnych, zawartości popiołu i skład substancji mineralnych) * Badania nad temperaturą zapłonu paliw stałych (węgiel oraz biomasa) * Prace badawcze nad technologią zeroemisyjną „Oxy-fuel” (Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen paliw stałych) * Projektowanie i ...
alternative energy
biotechnologia
industrial processes
energetyka odnawialna
contributors: 0
views: 504
1. Szufa S.,“Torrefaction of energy crops for energy applications”, publikacja pokonferencyjna III Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, Rogów, Polska, IV.2013 ISBN: 978-83-7283-490-4 2. Szufa S.: Case Study, Studium Przypadku Innowacyjnego Rozwiązania i jego wdrożenia w firmie. Rozdział w książce pod tytułem : „Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw przez asystentów innowacji”, ISBN 978-83-86227-06-8, str.147-154 3. Szufa S.: „TORTECH-te...
szkolnictwo wyższe
metodologia nauki
methodology
paliwa do silników cieplnych
contributors: 0
views: 194
* Udział w 17 konferencjach krajowych i 8 międzynarodowych * Zgłoszenie patentowe „Układ instalacyjny elektrociepłowni hybrydowej zasilanej biomasą, energią słoneczną i energią wiatrową” do Urzędu Patentowego RP, 1.02.2012, * 3 Stypendia Z Programów Unii Europejskiej (Erasmus (Holandia), Leonardo da Vinci (Holandia) i Marie Curie (Niemcy) Najważniejsze osiągnięcia i funkcje pełnione w kraju: * Kierownik Grantu: “Termodynamiczna analiza procesu cieplno-chemicznej ...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close