Contact
jmko...@.com
+486...2044
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

rynek walutowy
international economics
polityka cenowa
economic policy
contributors: 0
views: 2284
Silny jen od połowy lat 80-tych wymusił na japońskich przedsiębiorstwach eksportowych konieczność zmniejszania kosztów i zwiększania produktywności w celu utrzymania swoich pozycji konkurencyjnych na rynku międzynarodowym. Zjawisko to przyczyniło się do wzmocnienia występującego w japońskiej gospodarce sprzężenia zwrotnego, na przemian aprecjacji i dostosowań kosztowych w przemyśle eksportowym. Niektóre branże eksportowe takie jak: metalowa, maszynowa oraz elektroniczna, d...
polityka cenowa
pricing
contributors: 0
views: 1673
Celem pracy doktorskiej było zbadanie znaczenia cen aktywów w polityce monetarnej Rezerwy Federalnej w latach 1987-2009 a pośrednio również roli tychże cen w kształtowaniu równowagi gospodarczej w badanym okresie w oparciu o empiryczne badania modelowe.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close