Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

reakcje polimeryzacji
polimery
polymerization reactions
polymers
contributors: 4
views: 226
Ujawniono sposób wytwarzania polisiloksanowego kopolimeru blokowego, który zbudowany jest z jednostek o wzorze tio [A], [B], w którym A stanowi blok polimeru utworzony z monomeru zdolnego do polimeryzacji rodnikowej, a B stanowi blok ksanowy, przy czym sposób obejmuje etap polimeryzacji monomeru zdolnego do polimeryzacji rodnikowej w obecności inicjatora rodnikowego przenoszącego atom, w celu utworzenia polimeru z grupami funkcyjnymi na końcu, z grupą odchodzącą zdolną do ...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close