Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

transformatory
electrical engineering
transformers (electrical)
electrical safety
contributors: 1
views: 808
Conductive disturbances in the supplying voltage may affect the root mean square voltage and shape of the voltage curve on the mains which reflect in degradation of the power quality. The object of the article is the discussion of the results of the laboratory studies of the transmission of conductive disturbances from primary side of the voltage transformer to the secondary side and inversely.
instalacja elektryczna pojazdów
jakość energii elektrycznej
zaburzenia rytmu serca i przewodzenia
prawo o ruchu drogowym
contributors: 2
views: 765
W referacie przeanalizowano pracę układów odpowiedzialnych za skalowanie wejściowego sygnału napięcia sieciowego oraz jego przetwarzanie do postaci cyfrowej. Analizę wykonano uwzględniając zalecane przez normy częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika oraz biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się wahań napięcia i migotania światła na skutek występowania wyższych harmonicznych i interharmonicznych napięcia w sieci energetycznej.
transformers (electrical)
transformatory
przetwarzanie sygnałów
measuring instruments
contributors: 3
views: 689
Przekładniki elektroniczne z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego i czujnikiem halla są charakteryzowane przez szerokość pasma przetwarzania sygnałów sinusoidalnych. Brak jest jednak metody wyznaczania użytecznego pasma przetwarzania dla sygnałów odkształconych. Referat opisuje sposób analitycznego wyznaczania częstotliwościowego pasma pracy przekładnika elektronicznego oraz metodę identyfikacji niezbędnych do tego parametrów obwodu wtórnego przekładnika.
electronics
elektronika cyfrowa
elektronika
metrologia
contributors: 1
views: 689
Większość produkowanych obecnie multimetrów z odczytem cyfrowym reklamowana jest przez producentów, jako przyrządy mierzące rzeczywistą wartość skuteczną napięcia i prądu przemiennego. Na obudowach takich przyrządów, oprócz oznaczenia typu, umieszczany jest napis TRUE RMS. W praktyce okazuje się,, że pomiar wartości skutecznej napięcia lub prądu przemiennego o przebiegu odkształconym za pomocą niektórych multimetrów nie daje wyniku poprawnego. Przyczyną tego jest rodzaj uk...
transducers
przetwarzanie sygnałów
ultrasound
signal processing
contributors: 2
views: 777
Electronics transducers may be used for processing, with fixed accuracy, of deformed currents. Nevertheless, the frequency of the maximum harmonics of this signals, should belong to the processing band of the electronic block of the transducer. Qualification of metrological parameters which determine the practicability of usage of electronic transducers for processing the deformed signals is important due to incensement of its accuracy.
electricity
elektryczność
transducers
analog circuits
contributors: 2
views: 766
The article describes an inductive current-voltage transducer that converts a primary current signal into a voltage secondary signal with the accuracy of 0,5%, 1% or 3%. The transducer makes it possible to transform a primary signal in high-current circuits with the primary current from 1 A up to 1000 A possible. Depending on the type of electronic system used, the secondary voltage signal can attain values in the range from 1 mV up to 100 mV.
aparaty elektryczne
transformers (electrical)
transformatory
measuring instruments
contributors: 1
views: 683
Przekladnik prądowy jako część systemu elektroenergetycznego stanowi element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej obwodem wtórnym wykorzystywany do pomiarów i/ lub zabezpieczeń. W związku z tym może on tworzyć główną drogę do przenoszenia zakłóceń między tymi obwodami. Przedmiotem artykułu są analizy ilościowa i jakościowa transferu zakłóceń przewodzonych o częstotliwościach do 9 kHz :rzez przekładniki prądowe z rdzeniem toroidalnym wykonanym z różnych materi...
measuring instruments
przyrządy pomiarowe
aparaty elektryczne
transformers (electrical)
contributors: 2
views: 688
W referacie zaprezentowano system pomiarowy, w którym wartości błędów przekładników prądowych wspomaganych elektronicznie wyznaczane są bez udziału przekładnika wzorcowego. Przekładnik ten zastąpiono kalibratorem prądu przemiennego współpracującym z generatorem sygnałów arbitralnych. Dzięki temu błędy przekładników wyznaczać można również za pomocą odkształconych sygnałów testujących, w funkcji częstotliwości tych sygnałów.
electronics
aparaty elektryczne
elektronika
teoria liczb
contributors: 3
views: 707
W artykule opisano sposób doboru wartości elementów biernych oraz parametrów wzmacniacza operacyjnego zastosowanego w układzie aktywnego dzielnika pojemnościowego, pozwalający na zminimalizowanie wpływu przesterowania szybkościowego na pracę tego dzielnika. Opracowany przez autorów referatu sposób minimalizacji gwarantuje zmniejszenie zniekształceń sygnału wyjściowego dzielnika, którego częstotliwość należy do ustalonego częstotliwościowego pasma pracy układu. Rozważania t...
elektronika
aparaty elektryczne
electronics
transformers (electrical)
contributors: 1
views: 629
Wyniki analizy właściwości przekładników elektronicznych wykazały, że w paśmie częstotliwości, w którym przekładnik jest wspomagany elektro-nicznie, wartości błędów przetwarzania, są mniejsze w porównaniu z błędami przekładnika pracującego bez wspomagania. Zdaniem autorów, najbardziej wydajnym sposobem minimalizacji błędów przekładników, jest prezentowany w referacie sposób wykorzystujący dynamiczną reduk-cję impedancji obwodu kompensującego strumień magnetyczny w rdzeniu,...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close