Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

energy technology
energetyka
energia
renewable energy
contributors: 1
views: 463
Omówiono wyniki komputerowej analizy wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną różnego typu budynków. Symulacje przeprowadzono w cyklu pełnego roku kalendarzowego dla wybranych budynków o różnej funkcji i teoretycznym profilu zapotrzebowania na energię (dom mieszkalny, biuro, szpital, szkoła). Dodatkowo każdy rodzaj obiektu zróżnicowano ze względu na wielkość potrzebnej energii. Jako źródła energii odnawialnej zaproponowa...
energia
termodynamika
renewable energy
energetyka
contributors: 1
views: 423
W pracy omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące modelowania procesów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Opisano narzędzie do komputerowego modelowania systemów odnawialnych na podstawie zależności podaż/popyt dla energii elektrycznej. Do analiz wykonanych dla wybranych budynków Politechniki Łódzkiej wykorzystano symulacyjny program komputerowy. Określono podstawowe charakterystyki dotyczące profili zapotrzebowania na energię w zależności od sposobu użytkowania ...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close