Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

analiza fundamentalna
kompilacja
atmospheric thermodynamics
chemia analityczna
contributors: 0
views: 376
W pracy przedstawiono wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych wykonane metodą symulacyjną. Zastosowana metoda - objętości skończonych pozwala na zdefiniowanie wydzielonych obszarów obiektu budowlanego, za pomocą zamkniętych stref powietrza. Warunki brzegowe dla przegród określone zostały zgodnie z rzeczywistymi przebiegami zmian parametrów pogody. Wybrano okres dwóch tygodni zimy o najbardziej ekstremalnych temperaturach (-16[stopni]C) i wilgotności względnej powietrza zewn...
technika cieplna
building materials
efektywność energetyczna
construction law
contributors: 1
views: 448
Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów na przestrzeni całego roku stanowi istotne wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak i samych producentów systemów.
sustainable building
construction law
prawo budowlane
buildings and structures
contributors: 1
views: 408
W artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych zapotrzebowania na ciepło i chłód. Analizę prowadzono równolegle z projektem architektonicznym budynku wielofunkcyjnego o przeważającej funkcji biurowej. Otrzymywane wyniki służyły każdorazowo do modyfikacji koncepcji, prowadząc w ten sposób do uzyskania wariantu najkorzystniejszego pod względem charakterystyki energetycznej.
thermodynamics
pompy
pumps
termodynamika
contributors: 1
views: 672
W pracy przedstawiono obliczenia zmian temperatury gruntu w otoczeniu pomp ciepła w układzie poziomym i pionowym. Analizy procesów cieplno- wilgotnościowych zachodzących w gruncie przeprowadzono korzystając z programu HMTRA-DEF. Na podstawie obliczonych historii temperatur źródła dolnego wyznaczono zmianę współczynnika wydajności grzejnej pomp ciepła przy założeniu różnych temperatur instalacji grzewczej.
computer graphics
technika świetlna
grafika komputerowa
contributors: 1
views: 389
W pracy omówiono zasady obliczeń numerycznych oraz podstawowe założenia metody Wstecznego Śledzenia Promienia, wykorzystywanej do wyznaczania natężenia oświetlenia lub luminancji. W skrócie opisano zasady modelowania oświetlenia dziennego. Przedstawiono przykładowy model obiektu, pomieszczenia w budynku wielorodzinnym, dla którego przeprowadzono serię obliczeń symulacyjnych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano podstawowe wnioski wynikające z analizy zastosowania ...
visibility
light
fotometria
lighting
contributors: 2
views: 435
The new approach for the visual comfort assessment is proposed in that paper. It is based on the Total Daylight Index (TDI) methodology taking into account the daylight transmission, distribution and utilization. All parameters are determined by climate, urban context, architecture of the building envelope and the specific indoor design. These individual parameters strongly determined the light illuminance inside the building and the indoor visual comfort level. The requir...
signal processing
przetwarzanie sygnałów
technika cieplna
thermodynamics
contributors: 1
views: 377
Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś - do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach [dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowe...
technika cieplna
termodynamika
physical quantities
thermodynamics
contributors: 2
views: 351
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych pomiarów przewodności cieplnej dla wybranych materiałów fazowo zmiennych. Badania wykonano metodą „gorącej nici" przy użyciu wykonanego do tego celu stanowiska pomiarowego. Omówiono także podstawowe założenia metody oraz sposób przeprowadzenia pomiarów. Dla siedmiu wybranych materiałów z grupy nasyconych kwasów tłuszczowych przeprowadzono serię 10 pomiarów w stanie płynnym. Wyniki uśredniono dla poszczególnych serii i na tej podst...
villages in suffolk
villages in norfolk
ecology
promieniowanie
contributors: 1
views: 550
Effect of some design solutions of green house architecture on inner surface insolation has been analysed. The results of beam solar radiation and energy of direct solar radiation for the coldest and warmest months in the year have been presented. Results of computations done for Polish climatic conditions have shown the beam solar radiation decrease of 54 - 63% in summer, and 10 - 12% in winter for south or west-south orientations of the green house.
energia słoneczna
atmospheric radiation
solar energy
promieniowanie atmosferyczne
contributors: 1
views: 357
Opisano zasadę działania, projekt oraz budowę stołu słonecznego zrealizowanego na Politechnice Łódzkiej w ramach pracy dyplomowej. Dokonano przeglądu istniejących rozwiązań stołów słonecznych oraz omówiono wady i zalety ich wykorzystania dla potrzeb wyznaczania oddziaływania promieniowania bezpośredniego na obiekty architektoniczne. Określono przyjęte założenia oraz sposób walidacji urządzenia i metody pomiarowej dla potrzeb działalności naukowo-dydaktycznej. Na koniec zap...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close