Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

energetyka
maszynoznawstwo
energy technology
contributors: 1
views: 695
energy
energia
thermodynamics
termodynamika
contributors: 0
views: 309
recycling
recykling
inżynieria środowiska
environmental technology
contributors: 1
views: 288
Przedstawiono wybrane aspekty problematyki związanej ze współspalaniem odpadów w kotłach energetycznych. Podjęcie współspalania w istniejących instalacjach wymaga na ogół modernizacji układów technologicznych, co wiąże się z określonymi kosztami. Ponadto ulegają zmianie warunki eksploatacji instalacji, zarówno w kontekście pracy kotła (pogorszenie spalania, emisje itp.), jak i w kontekście wymogów formalno prawnych. Obostrzenia formalne zależą przede wszystkim od rodzaju s...
alternatywne źródła energii
inżynieria środowiska
waste
recycling
contributors: 0
views: 287
W artykule przedstawiono wybrane aspekty problematyki związanej ze spalaniem i współspalaniem biomasy i odpadów w istniejących kotłach energetycznych. Podjęcie współspalania w istniejących instalacjach wymaga na ogół modernizacji układów technologicznych, co wiąże się z określonymi kosztami. Ponadto ulegają zmianie warunki eksploatacji instalacji, zarówno w kontekście pracy kotła (pogorszenie spalania, emisje itp.), jak i w kontekście wymogów formalno prawnych. Obostrzenia...
energetyka
energy technology
maszynoznawstwo
contributors: 1
views: 607
Przedstawiono rozwiązania technologiczne kombinowanych układów gazowo-parowych stosowane obecnie na świecie i w kraju do wytwarzania energii elektrycznej (lub energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu). Zaprezentowane zostały zarówno technologie sprawdzone, oparte na paliwie gazowym (gaz ziemny), jak i układy nowe, oparte na zgazowaniu węgla. Poruszana problematyka wydaje się szczególnie ważna w kontekście dalszego rozwoju energetyki krajowej i racjonalnego użytkowania e...
steam locomotive technologies
energetyka
energy technology
technika cieplna
contributors: 0
views: 279
Przedstawiono analizę teoretyczną poprawy sprawności bloku energetycznego na drodze wykorzystania ciepła spalin wylotowych do podgrzewania skroplin i wody zasilającej w układzie regeneracji. Zaprezentowano także szacunkowe obliczenia konstrukcyjne dla przykładowych wymienników spaliny/woda. Obliczenia wykonane zostały dla bloku 360MW na węgiel brunatny.
rynek energii elektrycznej
energetyka
renewable energy
energy technology
contributors: 1
views: 615
W referacie przedstawione zostały założenia do systemu gwarancji pochodzenia energii odnawialnej wytwarzanej w instalacjach energetycznych wykorzystujących współspalanic. Omówione zostały uwarunkowania prawne dotyczące wspierania OZE zawarte w dyrektywach UE i polskim Prawie energetycznym. Przedstawiony został system zielonych certyfikatów funkcjonujący w Wielkiej Brytanii a także problem akredytacji OZE w Polsce.
renewable energy
energy
energetyka odnawialna
energia
contributors: 1
views: 554
W referacie opisane zostały instalacje energetyczne współspalające biomasę, i odpady stosowane na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów europejskich. Przedstawione Zostały także nieliczne realizacje takich instalacji w energetyce krajowej. Instalacje współspalajacc w myśl strategii rozwoju energetyki odnawialnej przyjętej przez kraje UE, mogą być także uznane za odnawialne źródła energii elektrycznej. Zaprezentowano różne warianty technologiczne wspólsp...
structure of the earth
oceanografia
sedimentary rocks
skały osadowe
contributors: 0
views: 893
W referacie przedstawiono wyniki analiz osadów ściekowych z krajowych oczyszczalni przeprowadzone pod kątem współspalania tych odpadów w elektrowniach. Zaprezentowano symulacje wpływu podsuszania osadów na ich parametry energetyczne oraz na możliwości produkcji tzw. zielonej energii w elektrowni.
odpady
reakcje chemiczne
inżynieria środowiska
waste
contributors: 1
views: 246
Przedstawiono wybrane aspekty problematyki związanej z termicznym lub chemiczno-biologicznym przekształcaniem odpadów. Zwrócono uwagę na problemy eksploatacyjne przy spalaniu lub współspalaniu odpadów w kotłach energetycznych. Opisano formalne wymogi, jakie muszą spełniać instalacje spalające odpady, w porównaniu ze spalaniem paliw konwencjonalnych. Wskazano również na znaczne zaostrzenia norm emisji zanieczyszczeń występujące również przy współspalaniu niewielkich ilości ...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close