Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

neuroimaging
medical imaging
contributors: 0
views: 359
This paper gives an overview on different examples of X-ray tomography applications in the field of materials science. It highlights the necessity of applying the technique to investigate scientific problem which cannot be solved with conventional imaging tools.
analiza ekonomiczna
zarządzanie
czaszka
skull
contributors: 1
views: 277
Artykuł prezentuje algorytm detekcji mostów w obrazach 3D szczelin reprezentowanych za pomocą zbioru połączonych wokseli. Przy czym most definiowany jest jako fragment materiału o podwyższonej odporności na korozje i naprężenia, co powoduje, że zwykle szczelina po napotkaniu takiego obszaru rozwidla się i łączy po jego ominięciu. Stąd analizując obraz 3D propagacji szczeliny, mosty można traktować jako otwory w obiekcie objętościowym reprezentującym szczelinę. Analiza lite...
cyfrowe przetwarzanie obrazów
marketing
memory management
drzewa (informatyka)
contributors: 3
views: 432
W artykule rozważono problem segmentacji drzewa oskrzelowego z trójwymiarowych tomogramów klatki piersiowej. W szczególności dokonano porównania dwóch autorskich algorytmów wykorzystujących segmentację przez rozrost obszaru. Pierwsza z rozważonych metod w celu uniknięcia wycieku do płuc wykorzystuje algorytm zamykania otworów, druga - rozrost obszaru ograniczony przez gradient morfologiczny. W artykule przedstawiono i przedyskutowano również porównanie wyników obu metod uz...
skull
skeletal system
czaszka
układ kostny człowieka
contributors: 3
views: 421
Niniejszy artykuł prezentuje nową koncepcję pojęcia otworu w obiektach wolumetrycznych 3D. Na bazie tej koncepcji autorzy zbudowali, zaimplementowali i przetestowali algorytm segmentacji (wypełniania) otworów. Algorytm został przetestowany na sztucznie wygenerowanych obiektach jak i na bardzo skomplikowanych obiektach 3D reprezentujących propagację szczeliny korozyjno-naprężeniowej w stali nierdzewnej. Artykuł zawiera wyniki testowania algorytmu jak i dyskusję dotyczącą je...
właściwości fizyczne
materials science
materiałoznawstwo
obrazowanie medyczne
contributors: 4
views: 549
Artykuł opisuje możliwości zastosowania tomografu opartego na promieniowaniu X do pomiaru porowatości materiału sypkiego o gęstym upakowaniu, znajdującego się w prostokątnym modelu silosu. Otrzymane wstępne wyniki prac doświadczalnych ukazują możliwości pomiarowe użytego systemu. Zaprezentowane rezultaty dotyczą statycznego pomiaru piasku w silosie. Porównane zostały dwa różne obszary silosu, z różnym rodzajem upakowania piasku i przeprowadzona została analiza jakościowa u...
american human rights activists
post-privatisation british railway companies
nondestructive testing
electrical engineering
contributors: 3
views: 478
Electrical capacitance tomography (ECT) has been successfully applied in many industrial fields. However, the resolution of ECT still needs to be improved so that it can be used in a wider scope. As a first attempt to overcome this drawback, arithmetic for image reconstruction is presented based on a rotatable sensor. By keeping the number of electrodes constant, the image quality is enhanced by making additional measurements at different angles.
korozja
corrosion
contributors: 1
views: 377
The paper presents a new algorithm that aims to fragment volumetric features that are connected via thin junctions such as isthmus. The method is based on the calculation of local topological numbers and decision making about the volume of the features following junction deletion. The algorithm is applied on a real 3D dataset from X-ray tomography imaging which represents crack and bridge ligaments in stainless steel during intergranular stress corrosion cracking. Bridge l...
czaszka
drilling technology
układ kostny człowieka
skull
contributors: 3
views: 510
Zamykanie otworów w obiektach wolumetrycznych jest wyzwaniem w dziedzinie informatyki, gdyż z punktu widzenia topologii otwór nie jest podzbiorem przestrzeni 3D. Stąd nie można go zamknąć stosując klasyczne metody poszukiwań z wykorzystaniem algorytmów detekcji połączonych komponentów lub filtrów tłumiących. Niniejszy artykuł prezentuje algorytm zamykania otworów zbudowany na bazie algorytmu zaprezentowanego przez Aktouf i innych w 2002 roku. Proponowany algorytm posiada k...
drzewa (informatyka)
marketing
graph algorithms
zarządzanie pamięcią
contributors: 5
views: 510
Niezawodna segmentacja ludzkich drzew oskrzelowych ze zbiorów wolumetrycznych pochodzących z tomografii komputerowej (CT) jest ważnym elementem analizy danych w zastosowaniach klinicznych. W tym artykule został zaprezentowany nowatorski algorytm segmentacji drzewa oskrzelowego bazujący na geometrii i topologii dyskretnej. Proponowana metoda jest w pełni automatyczna, i posiada zalety dobrze zdefiniowanych pojęć matematycznych. Otwory występują w ścianach oskrzeli z wielu p...
genetyka
marketing
quantum algorithms
genetics
contributors: 4
views: 455
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie selekcji cech, używanych przez klasyfikator minimalnoodległościowy k-NN w procesie segmentacji obrazów. Selekcja cech została potraktowana jako problem dwukryterialnej optymalizacji kombinatorycznej, której celem jest znalezienie takiego podzbioru cech punktów obrazu, który pozwala na zadowalającą segmentację w możliwie krótkim czasie. Zaproponowano funkcję oceny jakości podzbiorów cech, uwzględniającą dwa kryteria: czas potrzebny na o...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close