Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

termodynamika
fluid dynamics
thermal protection
thermodynamics
contributors: 2
views: 74
This work presents the evaluation of technological potential of a heat and power station and definition of possibilities within the scope of administration with energy media required for operation of a one-stage bromium-lithium generator of ice water. It includes technical characteristics and structure of the flow-thermal system taking into consideration the installation of a condensation turbine and the review of values of thermal-hydraulic parameters of the technological...
żeglarstwo lodowe
business software
glacjologia
hydrology
contributors: 1
views: 49
W pracy przedstawiono podstawowe narzędzia umożliwiające analizę efektywności ekonomicznej instalacji do wytwarzania wody lodowej sprzężonej z przykładową elektrociepłownią miejską. W analizie tej pominięto praktycznie wszystkie koszty stałe funkcjonującej elektrociepłowni, z wyjątkiem amortyzacji i ubezpieczenia nowych składników majątkowych, składających się na system wody lodowej. Zamierzona eksploatacja bromolitowej wytwornicy wody lodowej wywoła natomiast powstanie pr...
technika cieplna
power stations
spółki notowane na gpw w warszawie
energetyka
contributors: 1
views: 73
W niniejszej pracy przedstawiono obliczone wartości istotnych parametrów eksploatacyjnych elektrociepłowni w okresie letnim (mocy części wysokoprężnej i średnio prężnej turbozespołu ciepłowniczego, mocy całkowitej tego turbozespołu, zużycia paliwa, produkcji pary świeżej i zużycia wody ruchowej do chłodzenia układu absorber-skraplacz), w którym mogłaby mieć miejsce współpraca układu przepływowocieplnego przykładowej elektrociepłowni miejskiej, jaką jest Elektrociepłownia B...
companies listed on the warsaw stock exchange
kotły wodne i parowe
organizacje matematyczne
power stations
contributors: 2
views: 71
W niniejszej pracy przedstawiono propozycję opisu matematycznego współpracy układu przepływowo-cieplnego przykładowej elektrociepłowni miejskiej, jaką jest Elektrociepłownia Białystok S.A., z bromolitową wytwornicą wody lodowej. Przyjęto, że czynnikiem grzejnym zasilającym warnik chłodziarki jest woda sieciowa, do podgrzewania której w dobudowanym skraplaczu wykorzystano parę technologiczną. Model matematyczny obejmuje równania bilansowe obiegu technologicznego elektrociep...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close