Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

defence mechanisms
energy technology
mechanizmy obronne
efektywność
contributors: 1
views: 233
elektrownie wodne
emocje i motywacja
hydroelectric power stations
elektrownie
contributors: 1
views: 405
Przedstawiono wyniki obliczeń efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania regulacji tyrystorowej dla różnych grup napędów potrzeb własnych elektrowni. Dokonano również oceny korzyści technicznych z tytułu zastosowania regulacji tyrystorowej w układach potrzeb własnych.
rynek energii elektrycznej
energetyka
renewable energy
energy technology
contributors: 1
views: 615
W referacie przedstawione zostały założenia do systemu gwarancji pochodzenia energii odnawialnej wytwarzanej w instalacjach energetycznych wykorzystujących współspalanic. Omówione zostały uwarunkowania prawne dotyczące wspierania OZE zawarte w dyrektywach UE i polskim Prawie energetycznym. Przedstawiony został system zielonych certyfikatów funkcjonujący w Wielkiej Brytanii a także problem akredytacji OZE w Polsce.
power stations
jakość energii elektrycznej
elektrownie
contributors: 0
views: 254
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przełączeń zasilania w elektrycznym układzie potrzeb własnych elektrowni w warunkach nicsyn chronicznej pracy źródeł napięcia po nieudanym zrzucie mocy bloku na potrzeby własne. Dokonywanie w takich warunkach udanych przełączeń zwiększa możliwości odbudowy systemu elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej.
renewable energy
energy
energetyka odnawialna
energia
contributors: 1
views: 554
W referacie opisane zostały instalacje energetyczne współspalające biomasę, i odpady stosowane na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów europejskich. Przedstawione Zostały także nieliczne realizacje takich instalacji w energetyce krajowej. Instalacje współspalajacc w myśl strategii rozwoju energetyki odnawialnej przyjętej przez kraje UE, mogą być także uznane za odnawialne źródła energii elektrycznej. Zaprezentowano różne warianty technologiczne wspólsp...
electrical engineering
energy technology
obwody elektroniczne
elektrotechnika
contributors: 0
views: 174
W artykule przedstawiono zagadnienie wyboru struktury połączeń i parametrów elektrycznego układu potrzeb własnych (EUPW) nadkrytycznego bloku energetycznego o mocy 600 MW. Wykonane obliczenia pokazują, że celowym jest podwyższenie napięcia znamionowego EUPW z preferowanej dotychczas w krajowej energetyce wartości 6 kV do wartości 10 kV. Podwyższenie napięcia spowoduje wzrost nakładów inwestycyjnych na silniki, który zostanie zrekompensowany zmniejszeniem nakładów inwestycy...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close