Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

promotion and marketing communications
reklama
advertising
contributors: 0
views: 601
Prasa reklamowa w latach PRL praktycznie nie istniała, gdyż w gospodarce planowanej marketing nie był potrzebny. W roku 1990 wraz z wdrożeniem reform ekonomicznych i skierowaniem polskiej gospodarki na liberalne tory pojawiło się zapotrzebowanie na usługi marketingowe i promocyjne. Tempo wzrostu krajowego rynku reklamowego było ogromne (poszerzał się w tempie ok. 50% rocznie) i już w 1997 zagarniał 0,93 PKB. W ślad za tym równie dynamicznie rozwijała się prasa reklamowa i ...
periodicals
belarusian writers
rodzaje czasopism
irańscy i perscy poeci
contributors: 0
views: 705
The catholic press in Krakow in the years 1989-1998 was a unique phenomenon in the scale of the whole country. It stood out both in terms of numbers and circulation, and in terms of diversity. Statistically (214 titles) Krakow as the publishing centre was the first in the country, considerably distancing other dioceses (e.g. Warszawa, Lublin, Poznan, Warszawa- Praga and Katowice). There were a number of different sources of this phenomenon. It was a combination of a strong...
czasopisma specjalistyczne
hotelarstwo
czasopisma
religious studies journals
contributors: 0
views: 747
The article discusses the development of Polish periodicals devoted to the press and journalism studies in the years 1989-2000 and includes a scientometrical (bibliometrical) analysis of the distribution of publications in Polish periodicals devoted to press studies. W opracowaniu omówiono rozwój polskich czasopism prasoznawczych i dziennikarskich w latach 1989-2000 oraz dokonano naukometrycznej (bibliometrycznej) analizy rozproszenia publikacji w polskim piśmiennictwie p...
methodology
science and technology magazines
polish historians
metodologia nauki
contributors: 0
views: 709
[Contemporary Popular-Science Magazine (An Analytic Study on the Basis of "Wiedza i Życie" and "Świat Nauki")]. This article discusses the essence of a popular science magazine on the Basis of "Wiedza i Życie" and "Świat Nauki" (polish edition "Scientific American"). The article makes a system analysis and constructs a theoretical model. The model is further verified by empirical material collected from an analysis of content of sample magazines. This material is used as t...
czasopisma w polsce
newspapers published in alaska
periodicals
polish magazines
contributors: 0
views: 754
The first issue of "Czas Krakowski" came out on 28 March 1990. The initiative to set up a conservative daily, which could provide an alternative for the clearly liberal "Gazeta Wyborcza", was born among journalists and members of the anti-Communist opposition associated with the samizdat periodical, "Arka" (1983-1996). The chief editor was a poet, Jan Polkowski; he co-operated with Mieczysław Gil and Jan Rokita, Marek Halberda, Łukasz Plesnar and Ryszard Terlecki. From the...
organizacje prasowe
periodicals
obrabiarki
rodzaje czasopism
contributors: 0
views: 490
amerykańskie wydawnictwa
publishing companies of the united states
publishing companies of the united kingdom
brytyjskie wydawnictwa
contributors: 0
views: 847
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 1996. Szczególnie wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono zarówno druki zwarte, jak i artykuły z czasopism The bibliography covers more important publications on the press and the media in general published in Poland either in 1996 or for the year 1996. In particular, historical an...
computer magazines
czasopisma komputerowe
computer science journals
contributors: 0
views: 697
Zarys rozwoju polskich czasopism dotyczących informatyki. Cz. 2, Magazyny komputerowe 1985–1989. Outline of development of Polish periodicals on science. Part 1, Computer Magazines 1985-1989.
swedish role-playing games
obrabiarki
organizacje prasowe
brytyjskie wydawnictwa
contributors: 0
views: 899
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 1997. Szczególnie wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono zarówno druki zwarte, jak i artykuły z czasopism. The bibliography covers more important publications on the press and the media in general published in Poland either in 1997 or for the year 1997. In particular, historical a...
bibliotekoznawstwo
automation
automatyka
library science
contributors: 0
views: 769
Summary of the History of Polish public libraries automation.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close