Subject
Location
Document Type
14 October 2013
contributors: -
views:
W opracowaniu przedstawiono badania dotyczące stanu rozwoju polskiego rynku finansowego w zakresie opcji egzotycznych, które potwierdziły tezy odnośnie słabego rozwoju tego segmentu rynku w Polsce. Przeanalizowano z jednej strony możliwości, jakie dają banki w zakresie oferty opcji niestandardowych
14 October 2013
contributors: -
views:
Celem pracy jest wykazanie skuteczności statystycznych metod pomiaru ryzyka zmienności cen finansowych na przykładzie ryzyka walutowego dla rynku polskiego, Ponadto zbadanie efektywności strategii minimalizacji ryzyka zmienności przy wykorzystaniu danych z polskiego rynku walutowego. Praca oprócz
14 October 2013
contributors: -
views:
wysoko rozwiniętych stają się rynki kapitałowe. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej wskazują na wpływ zmiennych opisujących stopień "zinformatyzowania" państwa na objaśnianie wartości wskaźnika obrotu giełdowego. Wielkość giełdy określana relacją kapitalizacji rynku do PKB ma mniejszy wpływ na
14 October 2013
contributors: -
views:
Cel pracy: przygotowanie końcowej wersji rozprawy habilitacyjnej "sieć bezpieczeństwa jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej" . Zakres pracy: bezpieczeństwo finansowe, stabilność finansowa jako globalne dobro publiczne, jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej, budowa jednolitego rynku
14 October 2013
contributors: -
views:
Cel pracy: Przygotowanie pierwszej wersji rozprawy habilitacyjnej. Zakres pracy: Bezpieczeństwo finansowe; stabilność finansowa jako globalne dobro publiczne; jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej. Budowa jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej - od odrębności i separacji rynków
14 October 2013
contributors: -
views:
podatkowych dla poprawy relacji: system podatkowy - rynek finansowy.
14 October 2013
contributors: -
views:
mają zrealizować założony w strategii lizbońskiej cel - a więc stworzyć nowoczesny, zdolny konkurować z amerykańskim i japońskim rynek finansowy. Oczywiście wymaga to stworzenia odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwolą na rozwój nowych sposobów prowadzenia działalności finansowej. Z tego też
14 October 2013
contributors: -
views:
mają zrealizować założony w strategii lizbońskiej cel - a więc stworzyć nowoczesny, zdolny konkurować z amerykańskim i japońskim rynek finansowy. Oczywiście wymaga to stworzenia odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwolą na rozwój nowych sposobów prowadzenia działalności finansowej. Z tego też
14 October 2013
contributors: -
views:
Cel i przedmiot badań realizowanych w ramach niniejszej umowy stanowiły przedsięwzięcia analityczne dotyczące dynamiki i istoty zmian strukturalnych zachodzących w poszczególnych sferach gospodarki narodowej a w szczególności na rynku finansowym determinowanych procesem globalizacyjnym i
14 October 2013
contributors: -
views:
Celem badań była identyfikacja zmian na międzynarodowym rynku finansowym po kryzysie 2008 roku oraz ich znaczenie dla stabilności rynku. Podstawową tezą badań było twierdzenie, że dzięki kryzysom ujawniają się słabości mechanizmów rynkowych i nadzoru, następują zmiany w rozmiarze i strukturze

1

2

3

4

5

Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close