14 October 2013
contributors: 2
views: 11234
The paper presents the potential of diffusion soldering process application to the production of thermally stable Si/Si joints designed for microelectronics devices. Pure copper was used for metallization while In and an In-48 at.% Sn alloy as solder interlayers (Fig. 1). The samples were anneale...
14 October 2013
contributors: 1
views: 10108
Current transducers produced with a closed loop of negative feedback and Hall sensor, are characterized by the wide bandwidth of the sinusoidal signal processing. However, the causes of the bandwidth limitation in the processing of the deformed signals are not explained. The explanation of this p...
14 October 2013
contributors: -
views: 10058
Wśród chorych na nieswoiste zapalenia jelit dzieci stanowią ok. 15-20%. Wciąż trwają poszukiwania idealnego markera, którego oznaczenie pozwoliłby w tej licznej grupie pacjentów postawić rozpoznanie choroby, określić jej aktywność, monitorować przebieg leczenia i przewidzieć nawrót, a jednocześni...
14 October 2013
contributors: -
views: 8479
Praca dotyczy zagadnień bezpieczeństwa i ryzyka w systemach inżynierii środowiska: zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków, infrastruktury uzdrowiskowej, środowiska pracy.
05 November 2013
contributors: -
views: 8444
-
14 October 2013
contributors: -
views: 3443
Warunkowanie ewaluatywne (warunkowanie ocen) to mechanizm zmiany reakcji afektywnej na pierwotnie neutralne bodźce w wyniku ich powtarzanej ekspozycji w towarzystwie bodźców afektywnych (pozytywnych lub negatywnych). Warunkowanie ewaluatywne jest zjawiskiem będącym podstawą nabywania i modyfikacj...
14 October 2013
contributors: -
views: 3430
Badaniu będą podlegać uszkodzenia w strefie 1, 3 i 5 manifestujące się klinicznie w postaci palca młoteczkowatego (strefa1), palca butonierkowatego (strefa3) i palca wiszącego (strefa5). Uszkodzenie aparatu wyprostnego w strefie 2 i 4 w zależności od lokalizacji uszkodzenia upodabnia się do jedne...
14 October 2013
contributors: -
views: 3308
Otoskopia kryminalistyczna jest metodą identyfikacji człowieka na podstawie śladu małżowiny usznej. W Polsce 88% tego rodzaju śladów jest zabieczpieczeniem podczas oględzin miejsca kradzieży z włamaniem. W 96% przypadków ślady takie ujawniano na przeszkodach pokonywanych przez sprawców - drzewiac...
11 April 2014
contributors: 1
views: 3252
1. “Application of essential oils to natural and organic cosmetics”, Polish Journal of Cosmetology 11(2): 89-107, (2008); 2. "Solid phase extraction in food analysis", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, No. 1029, Vol. 72: 5-13, (2008); 3. "Fixed oils and fats in cosmetics”, Recent Progress...
05 November 2013
contributors: 1
views: 2866
Maść szałwiowo-dębowa charakteryzuje się tym, że w jej skład wchodzi tłuszcz zwierzęcy, szałwia i kora dębowa.
loading
Scroll the beginning
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close