Komercjalizacja technologii wytwarzania i stosowania nanokompozytów polimerowych na osnowie poliolefin
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Celem pracy są receptury, technologie wytwarzania oraz uruchomienie w skali przemysłowej produkcji nowych odmian półproduktów dla przetwórców tworzyw sztucznych, zwłaszcza poliolefinowych, tj. koncentratów nanonapełniaczy, zwłaszcza modyfikowanych glinokrzemianów warstwowych. Opracowane półprodukty będą umożliwiały wytwarzanie tworzyw sztucznych o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych. Zakres rzeczowy pracy obejmuje przede wszystkim tworzywa przeznaczone dla przemysłu elektrotechnicznego oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest, aby materiały odznaczały się niskim stopniem palności, przy zachowaniu właściwości wytrzymałościowych na wysokim poziomie, w tym odmian sieciowanych. Projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech jednostek: ICSO ,,Blachownia", wrocławski oddział Instytutu Elektrotechniki oraz partnera przemysłowego - spółkę Global Colors Polska. Podczas realizacji projektu przewiduje się szeroką współpracę badawczą z innymi ośrodkami naukowymi oraz z przemysłem, np. Z.G.-M. ,,Zębiec" S.A., mającymi duże doświadczenie w zakresie produkcji modyfikowanych glinokrzemianów warstwowych.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close