Analiza wybranych przepisów prawa żywnościowego w aspekcie produkcji żywności mrożonej i schłodzonej. Część 3. Stan prawny na koniec roku 2003
3
30
0
contributors:
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Niniejsze zestawienie aktów prawnych dotyczących prawa żywnościowego w aspekcie produkcji żywności mrożonej i schłodzonej uzupełnia przegląd i analizę przepisów zamieszczonych w "Chłodnictwie" w numerach 6 i 7 w 2003 r. Uwzględnia ono przepisy publikowane w dziennikach ustaw w drugiej połowie 2003 r., do ostatniego numeru 232. W okresie tym opublikowane zostały następujące rozporządzenia i ustawy.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close