Analiza wybranych przepisów prawa żywnościowego w aspekcie produkcji żywności mrożonej i schłodzonej. Część 2. Spostrzeżenia i uwagi szczegółowe
3
30
0
contributors:
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Ustanowione w ostatnim półroczu przepisy regulujące prawne aspekty produkcji, pakowania, transportu, przechowywania, jakości środków żywnościowych znacznie zwiększyły ilość dokumentów, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowej realizacji produkcji i obrotu. Zebranie w jednym miejscu podstawowych informacji dotyczących tych przepisów zapewne ułatwi poruszanie się w obszarze z pogranicza prawa i praktyki produkcyjnej. Wychodząc tym potrzebom naprzeciw, w pierwszej części (Chłodnictwo 2003, 6) zestawiono listę najbardziej istotnych ustaw i rozporządzeń dotyczących szeroko rozumianej produkcji żywności mrożonej i schłodzonej.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close