Niektóre aspekty chłodniczego przechowywania mięsa i przetworów drobiowych
17
65
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Scharakteryzowano czynniki wpływające na okres trwałości schłodzonego mięsa i przetworów drobiowych. Wykazano bardzo duże znaczenie stabilności temperatury przechowalnia. Przeanalizowano możliwości poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów mięsa i przetworów drobiowych schłodzonych przez ich odkażanie, dodatek substancji opóźniających wzrost bakterii saprofitycznych lub pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP) o optymalnym składzie, tzn. dostosowanym do indywidualnych właściwości pakowanego produktu. Omówiono najważniejsze zasady prawidłowego korzystania ze środków transportu chłodniczego.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close