Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. III)
3
14
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

W artykule zwrócono uwagę na czynniki wspierające rozwój logistyki zwrotnej. Wskazano na trzy rodzaje czynników, do których zaliczają się czynniki ekonomiczne, prawo w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz świadomość ekologiczna konsumentów. W rozważaniach w szczegółowy sposób omówiono przyczyny zwrotów w logistyce zwrotnej, w kolejności zwracając uwagę na zwroty w procesie wytwarzania, zwroty w procesie dystrybucji oraz zwroty od klientów. Scharakteryzowano również procesy w logistyce zwrotnej z perspektywy odwróconej piramidy możliwości odzysku. Ostatnim zagadnieniem przedstawionym w artykule jest typologia oraz charakterystyka zwracanych produktów, z uwzględnieniem składu produktu, procesu starzenia się produktu oraz modelu użytkowania.
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close