Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. I)
3
14
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Pojęcie logistyki zwrotnej w dostępnych opracowaniach krajowych i zagranicznych jest definiowane przez różnych autorów w sposób często bardzo odmienny, zarówno w odniesieniu do istoty, jak i zakresu koncepcji. W wielu pracach można znaleźć terminy takie, jak: logistyka odpadów, logistyka odwrotna, logistyka odzysku, logistyka powtórnego zagospodarowania czy dystrybucja odwrotna, które są stosowane najczęściej do opisu odwrotnego kierunku przepływu strumieni rzeczowych, związanego z przepływami odpadów. Stosowanie różnych pojęć powoduje brak ścisłości w rozumieniu koncepcji logistyki zwrotnej.
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close