Obligatoryjna odmowa. Cz. I
1
238
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie jest możliwa tylko wówczas, jeżeli ustawa z 3 października 2008 r. (u.o.ś.) wyraźnie na to pozwala. Musi więc zachodzić jedna z okoliczności wskazanych tym aktem prawnym, zobowiązujących bądź pozwalających na odmowę (odmowa o charakterze obligatoryjnym lub fakultatywnym).
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close