Prace badawcze Szymon Szufa
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

* Prace badawcze nad procesami spalania paliw stałych
* Prace nad związane z określaniem właściwości paliwowych biomasy, węgla kamiennego i brunatnego (wartości opałowe, ciepło spalania, zawartości części lotnych, zawartości popiołu i skład substancji mineralnych)
* Badania nad temperaturą zapłonu paliw stałych (węgiel oraz biomasa)
* Prace badawcze nad technologią zeroemisyjną „Oxy-fuel” (Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen paliw stałych)
* Projektowanie i projekty koncepcyjne  elektrociepłowni zasilanych biomasą (słoma, pelet i inne)
* Prace badawcze nad procesami wymiany ciepła w wymiennikach ciepła typu rurka ciepła
* Prace badawcze nad intensyfikacją wymiany ciepła w wymiennikach ciepła i złożonej geomoetrii
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close