Publikacje Szymon Szufa
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

1. Szufa S.,“Torrefaction of energy crops for energy applications”, publikacja pokonferencyjna III Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, Rogów, Polska, IV.2013 ISBN: 978-83-7283-490-4
2. Szufa S.: Case Study, Studium Przypadku Innowacyjnego Rozwiązania i jego wdrożenia w firmie. Rozdział w książce pod tytułem : „Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw przez asystentów innowacji”, ISBN 978-83-86227-06-8, str.147-154
3. Szufa S.: „TORTECH-technologia toryfikacji do produkcji biopaliw stałych z biomasy i odpadów cześć 1” rozdział w poradniku „Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie” pod redakcją prof. dr hab. inż. T. R. Fodemskiego, Dashofer Verlag, V.2012, ISBN 83-88285-86-6
4. Szufa S., Romanowska-Duda B. Z., Grzesik M., „Torrefaction proces of the Phragmites Communis growing in soil contaminated with cadmium”, Biomass and Bioenergy Journal, 20th European Biomass Conference and  Exibition, Milan 18-22 Czerwiec, Włochy, “, lista filadelfijska, str. 628-634, ISBN 978-88-89407-54-7
5. Szufa S., ”Thermodynamics analysis of biomass particles thermo-chemical degradation in atmosphere devoid in oxygen, research on biomass co-combustion kinetics and on biomass torrefaction products”,  15th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers  Advances in Chemical and Mechanical Engineering, 16-19 Maj 2012, Gdańsk, Polska, ISBN 978-83-88579-97-4
6. Górecki G., Adrian Ł. Szufa S., „Possibilities of heat transfer intensification in direct contact of heat pipes using PIV methods”, 15th International Symposiumof Students and Young Mechanical Engineers  Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, Polska
7. Szufa S., Romanowska-Duda B. Z., Grzesik M., „Torrefaction proces of the Phragmites Communis growing in soil contaminated with cadmium”, 20th European Biomass Conference and  Exibition, Milan, Włochy, “, lista filadelfijska (w recenzji)
8. Szufa S., M. Grzesik, Romanowska-Duda B. Z., Grzesik M., „Torrefaction proces under isothermal conditions of reed plants growing in soil contaminated with copper”: „Institute of Combustion“, lista filadelfijska (w recenzji)
9. Szufa S.: „Sposoby konwersja biomasy w celu poprawy jej właściwości paliwowych” rozdział w poradniku „Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie” pod redakcją prof. dr hab. inż. T. R. Fodemskiego, Dashofer Verlag, V.2012, ISBN 83-88285-86-6 (przyjęte do druku)
10. Szufa S.: „Biomasa i jej wykorzystanie w energetyce” rozdział w poradniku „Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie” pod redakcją prof. dr hab. inż. T. R. Fodemskiego, Dashofer Verlag, V.2012, ISBN 83-88285-86-6 (przyjęte do druku)
11. Szufa S.:„Biomasa”, rozdział w poradniku „Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie”, Redaktor Prof. dr hab. inż. T. R. Fodemskiego, Dashofer Verlag, II.2012, ISBN 83-88285-86-6
12. Szufa S., Jaworska R., Fijałkowski T., Klonowicz P., Popławski P., Monografia: „Koncepcja lokalnej elektrociepłowni hybrydowej”, PAN Komisja Ochrony Środowiska w Łodzi, II. 2012 ISBN 978-83-86492-59-6
13. Szufa S., Jaworska R., Fijałkowski T., Klonowicz P., Popławski P., Rozdział: „Koncepcja budowy lokalnej elektrociepłowni na biomasę w gminie Daszyna w Monografii: „Inwestowanie w odnawialne Źródła Energii” PAN Komisja Ochrony Środowiska w Łodzi, I. 2012 ISBN 978-83-86492-59-6
14. Szufa S., Romanowska-Duda B. Z. Rozdział: „Rośliny energetyczne i urządzenia dla przetwarzania i spalania biomasy” w Monografii: „Inwestowanie w odnawialne Źródła Energii” PAN Komisja Ochrony Środowiska w Łodzi, I. 2012 ISBN 978-83-86492-59-6
15. Szufa S.: “Lignionocellulose biomass torrefaction using thermogravimetric method combined with FTiR analysis”, materiały Pokonferencyjne International Conference on Carbon Reduction Technologies CaReTech IX. 2011, Orle Gniazdo, Polska ISBN 978-83-61506-06-5
16. Szufa S.: „Metody wstępnego przygotowania biomasy do współspalania z węglem w kotłach energetycznych, część 2”, Czasopismo „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, IX.2011, ISSN 1231-188X
17. Szufa S.: „Metody wstępnego przygotowania biomasy do współspalania z węglem w kotłach energetycznych, część 1”, Czasopismo „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, VIII.2011, ISSN 1231-188X
18. Szufa S., Adrian Ł.: „Biomass torrefaction, Thermo-Chemical degradation process for production of green bio-fuels”, Materiały pokonferencyjne 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences (4ECCLS), Budapest, HUNGARY, VIII.2011 ISBN 978-963-9970-14-4
19. Górecki G., Adrian Ł., Szufa S.: „Wstępna analiza efektywności wymienników ciepła o złożonej geometrii i wymienników typu rurka ciepła” Czasopismo „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 5/2011. ISSN 0137-3676
20. Szufa S., Górecki G., Adrian Ł.: „Biomass Torrefaction and Co-firing, Processes Modeling”, Materiały pokonferencyjne:  IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań, V.2011, ISBN 978-83-7283-411-9
21. Szufa S., 2011, „Toryfikacja i współspalanie biomasy, modelowanie procesów”, publikacja pokonferencyjna I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, Rogów, Polska, IV.2011 ISBN 978-83-7283-411-9
22. Szufa S.: „Model wymiennika ciepła i przepływu z wymianą ciepła w kanałach o falistej geometrii”, Czasopismo: „Chłodnictwo”, nr 12/2010. ISSN 0009-4919
23. Szufa S., Roberto Borsotti: “Parameter Identification for the LBF Acoustic Aquarium and ACLD-Element Parameter Fitting”. Internal Report of Fraunhofer ITWM, 10/2010, Kaiserslautern, Niemcy.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close