Sposób przygotowania uwodnionej próbki materiału biologicznego do trójwymiarowych analiz mikroskopem świetlnym i elektronowym
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób ujawnia skuteczną obróbkę uwodnionych próbek materiału biologicznego, przeznaczonych do trójwymiarowych analiz z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego lub skaningowego mikroskopu elektronowego, zwłaszcza próbek o delikatnej strukturze przestrzennej, utrzymywanej przez wewnętrzne siły hydrostatyczne. Obróbkę prowadzi się w dwufazowym procesie zamrażania i liofilizacji w odpowiednich temperaturach i ciśnieniu.
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close