Sposób wytwarzania powierzchniowo molekularnie drukowanych polimerów
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób wytwarzania powierzchniowo molekularnie drukowanych polimerów polega na przygotowaniu mieszaniny monomeru funkcyjnego, substancji sieciującej i inicjatora polimeryzacji w rozpuszczalniku monomeru funkcyjnego, poddaniu tej mieszaniny działaniu światła z zakresu UV w atmosferze gazu obojętnego w czasie od kilku do kilkudziesięciu sekund, odciśnięciu na powierzchni produktu naświetlania mikroorganizmów modelowych techniką stempla biologicznego, poddaniu całości polimeryzacji w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem atmosferycznym w czasie co najmniej 24 godziny i w końcu usunięciu mikroorganizmów w drodze ekstrakcji, korzystnie wodą redestylowaną. Polimery otrzymane sposobem według wynalazku znajdują zastosowanie, między innymi, jako bezinwazyjne elementy diagnostyczne do unieruchamiania komórek mikroorganizmów do celów diagnostyki mikrobiologicznej.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close