Sposób zasilania silnika asynchronicznego jednofazowego do pracy z dwukrotnie mniejszą prędkością obrotową
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób polega na tym, że w wybranej (I) połówce okresu napięcie sieci (Us) na zaciski silnika podane jest to napięcie z określoną polaryzacją, zaś w drugiej (II) połówce okresu napięcia sieci (Us) do silnika nie doprowadza się żadnego napięcia zasilającego, z kolei w trzeciej połówce okresu napięcia sieci (Us) na zaciski silnika doprowadza się napięcie sieci (Us) z polaryzacją przeciwną niż w pierwszej (I) wybranej połówce okresu tego napięcia, zaś w czwartej (IV) połówce okresu napięcia sieci (Us) żadne napięcie jest doprowadzone do silnika, przy czym w następnej kolejnej połówce okresu napięcia sieci (Us), cały podany cykl zaczyna się od początku i na zaciski silnika doprowadzone jest napięcie sieci (Us) z polaryzacją taką, jak w pierwszej (I) wybranej połówce okresu tego napięcia (Us) i dalej analogicznie powtarzając cykl żądaną ilość razy.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close