Sposób i układ do czyszczenia ze szlamu chodników wodnych w głębinowych kopalniach węgla kamiennego
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób polega na tym, że szlam znajdujący się w chodniku, po odpompowaniu w znany sposób wody nadosadowej, rozrzedza się w znany sposób do konsystencji wymaganej w hydrotransporcie, korzystnie do postaci rzadkiego błota. Następnie, po zanurzeniu w nim pompy (1) do cieczy zanieczyszczonych, na przykład pompy szlamowej, pompuje się szlam do leja zalewowego pompy tłoczącej (2), przy pomocy której tłoczy się szlam przewodem zbrojonym elastycznym (3), stanowiącym amortyzator drgań i stalowym rurociągiem tłocznym (4) w miejsca przeznaczone do składowania szlamu pod powierzchnią kopalni. Układ urządzeń do stosowania opisanego sposobu stanowi pompa szlamowa (1), pompa tłoczna (2), przewód zbrojony elastyczny (3) i stalowy rurociąg tłoczny (4).
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close