Polisiloksanowe kopolimery blokowe w kompozycjach kosmetycznych i kompozycjach do higieny osobistej do nakładania miejscowego
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Ujawniono sposób wytwarzania polisiloksanowego kopolimeru blokowego, który zbudowany jest z jednostek o wzorze tio [A], [B], w którym A stanowi blok polimeru utworzony z monomeru zdolnego do polimeryzacji rodnikowej, a B stanowi blok ksanowy, przy czym sposób obejmuje etap polimeryzacji monomeru zdolnego do polimeryzacji rodnikowej w obecności inicjatora rodnikowego przenoszącego atom, w celu utworzenia polimeru z grupami funkcyjnymi na końcu, z grupą odchodzącą zdolną do nukleofilowego podstawiania przez nukleofilowe grupy końcowe z polisiloksanu i poddanie polimeru reakcji z polisiloksazawierającym nukleofilowe grupy końcowe w taki sposób, żeby utworzył się kopolimer blokowy na drodze reakcji podstawienia nukleofilowego odpowiednio między grupami końcowymi polisiloksanu i grupami opuszczającymi z polimeru. Dostarcza się także kompozycję do higieny osobistej i kompozycję taką jak kompozycja do układania włosów, zawierającą polisiloksanowy kopolimer blokowy opisany wyżej.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close