Współwytłaczalna kompozycja z PVDF, współwytłaczane filmy z PVDF oraz podłoża pokryte filmem z PVDF
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja współwytłaczalna z PVDF, zawierająca 20 do 40 części PVDF, 40 do 60 części PMMA, 5 do 18 części elastomeru akrylowego, 1 do 4 części absorbera UV, przy czym cała kompozycja stanowi 100 części. Przedmiotem wynalazku są także filmy współwytłaczalne z PVDF, składające się z jednej warstwy z powyższej kompozycji, umieszczonej bezpośrednio na drugiej warstwie i drugiej warstwy zawierającej jako główne składniki 50 do 100 części PVDF na odpowiednio 50 do 0 części PMMA. W innym wariancie warstwa PVDF składa się z dwóch warstw, jednej warstwy umieszczonej przylegająco do warstwy współwytłaczalnej i zawierającej jako główne składniki 50 do 90 części PVDF na odpowiednio 50 do 10 części PMMA i drugiej warstwy (zwanej także warstwą zewnętrzną), zawierającej jako główne składniki 75 do 100 części PVDF na odpowiednio 25 do 0 części PMMA. Przedmiotem wynalazku są także podłoża pokryte tym filmem, przy czym kompozycja współwytłaczalna jest umieszczona przylegająco do podłoża.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close