Sposób sterowania załączaniem członów baterii kondensatorów zmniejszania strat mocy czynnej w obwodzie zasilającym odbiorniki
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób sterowania załączaniem członów baterii kondensatorów dla zmniejszania strat mocy czynnej w obwodzie zasilającym odbiorniki charakteryzuje się tym, że wartość wielkości mierzonej wyznacza się przy użyciu przebiegów harmonicznych podstawowych prądu i napięcia oraz kąta przesunięcia fazowego między tymi przebiegami, a potwierdzenie operacji łączenia co najmniej jednego członu baterii kondensatorów (7) odbywa się, gdy wartość wielkości sprawdzającej skutki operacji łączenia, jaką jest wartość skuteczna prądu przepływającego przez tor prądowy urządzenia, zmaleje w stosunku do wartości tego prądu przed operacją łączenia, natomiast, gdy wartość skuteczna prądu przepływającego przez tor prądowy wzrośnie, następuje odwołanie operacji łączenia i niedopuszczenie do ponownego załączenia tej samej, co poprzednio, iiczby członów baterii kondensatorów (7 ).
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close