Sposób otrzymywania paliwa bioodnawialnego z użyciem mikrofal
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób otrzymywania paliwa bioodnawialnego z użyciem mikrofal poprzez transestryfikację triglicerydów alkoholem w obecności katalizatora alkalicznego, polega na tym, że do tłuszczu lub oleju roślinnego w trakcie intensywnego mieszania w temperaturze 20-50°C, korzystnie 40°C, dodaje się alkoholu alifatycznego w stosunku molowym alkohol/olej 5 do 9, korzystnie 6 mol/mol, zawierającego katalizator alkaliczny w ilości 0,5-2%, korzystnie 1% w stosunku do tłuszczu lub oleju roślinnego i miesza się przez okres 1-5 min, korzystnie 2 min, a następnie mieszaninę reakcyjną poddaje się niezwłocznie ogrzewaniu mikrofalowemu w reaktorze przepływowym z czasem przebywania 1-10 min, korzystnie 3 min. z intensywnością 0,07-0,7kWh/l, do temperatury 50-65°C.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close