Sposób otrzymywania katalizatorów oksyalkilenowania
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania katalizatorów oksyalkilenowania, mających zastosowanie do oksyalkilenowania alkoholi i estrów, w szczególności oksyetylenowania i oksypropylenowania alkoholi i estrów. Sposób otrzymywania katalizatorów magnezowo-glinowych reakcji oksyalkilenowania substratów zawierających grupę hydroksylową, aminową, karboksylową lub ugrupowanie estrowe, polega na tym, że do reaktora z przegrodami, zawierającego 10 objętości wody dejonizowanej, w temperaturze 15-90°C, korzystnie 20°C, przy silnym mieszaniu mechanicznym, w czasie 0,5 do 2 godzin, korzystnie 1 godzina, wprowadza się jednocześnie 1-5 objętości roztworu mieszaniny azotanów glinu i magnezu, korzystnie 3 objętości, o stosunku molowym Mg/Al 1:ą do 10:1, korzystnie 5:ą mol/mol i stężeniu całkowitym 0,1-1,0 mol/dmł, korzystnie 0,6 mol/dmł oraz 1-5 objętości roztworu alkalicznego, korzystnie 3 objętości, stanowiącego roztwór węglanu oraz wodorotlenku litu, sodu, potasu lub ich mieszaniny o stężeniu sumarycznym 0,3-1,2 mol/dmł, korzystnie 0,6 mol/dmł przy pH w przedziale 8-10, korzystnie 10, a wytrącony osad odsącza się bez przemywania wodą, suszy w 105°C i praży w temperaturze 600-900°C, korzystnie 800°C, przez 2-10 godzin, korzystnie 5 godzin.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close