Cis-dichloro-[3-metylo-1-(2-pirydynylo)- -1H-chromeno[4, 3-c]pirazolo-4-on] platyna (II) i sposób otrzymywania cis-dichloro- -[3-metylo-1-(2-pirydynylo)- -1H-chromeno[4,3-c]pirazolo-4-on] platyny (II)
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Nowy związek o wzorze I otrzymuje się w reakcji tetrachloroplatynianu dipotasu z ligandem 3-metylo-1-(2-pirydynylo)-ą H-chromeno[4,3-c]pirazolo-4-onu w środowisku polarnego rozpuszczalnika organicznego, korzystnie w metanolu, acetonie albo w dimetyloformamidzie. Nowy związek może być stosowany w terapii białaczek szpikowej i limfoblastycznej oraz czerniaka skóry.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close