Sposób ustalania gęstości fizycznej badanego obiektu zobrazowanego tomografem komputerowym oraz fantom do realizacji tego sposobu
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Wynalazek dotyczący sposobu ustalania gęstości fizycznej obiektu zobrazowanego tomografem komputerowym w postaci zdjęć warstwowych osobno przez poszczególne przekroje badanego obiektu, polega na tym, że podczas wykonywania zdjęć warstwowych jednocześnie kolejno dla każdego przekroju, zobrazowuje się zdjęcie wzornika podstawowych kategorii wartości gęstości i ustala przez porównanie dla każdego badanego obszaru bezwzględną ilościową gęstość fizyczną. Fantom do stosowania tego sposobu ma kształt listwy (1) wykonanej z materiału możliwie nie absorbującego promieniowania rentgenowskiego, wewnątrz której są wykonane przelotowe otwory (2) korzystanie siedem, wypełnionych materiałem w różnym stopniu absorbującym promieniowanie rentgenowskie.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close