Przekładnik kombinowany
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przekładnik kombinowany, charakteryzuje się tym, że jego część prądowa (1) zawiera co najmniej jeden rdzeń złożony z dwóch części o kształcie pierścieniowym, z których każda jest zwinięta z taśmy z innego materiału ferromagnetycznego, usytuowanych współosiowo jedna w drugiej bądź jedna obok drugiej, natomiast rdzeń części napięciowej (2) składa się z dwóch jednakowych części o obrysie przekroju poprzecznego złożonym z półokręgu i odcinków linii prostej, o zaokrąglonych narożach, przylegających do siebie wzdłuż odcinków linii prostych, zwiniętych z taśm z materiału ferromagnetycznego o szerokości rosnącej schodkowo w kierunku środka uzwojeń. Izolacja przekładnika, tylko w części nawiniętej na doprowadzenie (8) wysokiego napięcia do części napięciowej (2) i odprowadzenia (9) uzwojeń wtórnych części prądowej (1), zawiera ekrany główne oraz ekrany pośrednie. Ekrany główne, których długość maleje ze wzrostem ich promienia, usytuowane są tak, że odległości ich końców od głowicy (3) i zbiornika dolnego (6) przekładnika rosną wraz ze wzrostem ich promienia.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close